Қаңбақ шал

Режиссері: Дәурен Тойбазаров /ҚР мәдениет саласының үздігі/

Суретшісі:Әлия Ұмекенова

Хореографы:Жанна Хамитовна

Қойылым ұзақтығы: 50 мин

Премьера болған күні: 13.03.2020 ж

Кейіпкерлер мен қатысушылар

Қаңбақ шал: Ислам Жақсылық

Нұрсұлтан Тюлюбаев

Кемпір: Құртқа Мусина

Гүлназ Гайнулина

Әжелер: Кәмшат Кабошева

Ұлжан Қаламышова

Актер: Асылхан Разиев

Әділжан Каримов

Қара дәу: Нұрбол Асқаров

Тұрақ Дұрысбеков

Қызыл дәу: Гүлмира Алет

Жанар Насырова

Түлкі: Гүлдана Асқарова

Қаңбақ шал

(халық ертегісі)

Білектінің бірді жығары анық. Ал, білімдінің мыңға төтеп берер қауқары бар. Бұл ертегі өскелең ұрпақты ұрда-жық жұдырыққа емес, ақыл мен еңбекке үйір болуға шақырады. «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,

Еңбегің мен ақылың екі жақтап» -деп, Абай хакім айтқандай өмірлік күш пен рухани қуаттың қайнар бұлағын нұсқайтын халық ертегісі жас бүлдіршіндерімізді тәлім мен тәрбиеге, өсиет пен өнегеге, білім мен еңбеке баулитын көркем дүние екендігі даусыз.

Бесік жыры мен ертегі тыңдап өскен ұрпақтың ой өресі кең, көкірек көзі ояу болары сөзсіз. Бұл ертегі жас көрермендерімізге келелі кеңес, рухани азық береді деп сенеміз.

Эта сказка побуждает подрастающее поколение к умственному и трудовому труду "Верь в себя, возьми себя в руки,

Как сказал Абай Хаким, народная сказка, указывающая на источник жизненной силы и духовной энергии, призвана научить и воспитать наших детей, привить им заповедь и нравственность, воспитание и труд.

Слушая колыбельные и сказки, подрастающее поколение будет иметь широкий кругозор и бодрое зрение. Надеемся, что эта сказка даст нашим юным зрителям совет, духовную пищу.

Қойылым бөлімінің меңгерушісі: С.Емелев

Режиссердің көмекшісі: З.Қожамбетова

Режиссердің ассистенті: Ә.Каримов

Әдебиет бөлімінің меңгерушісі: Н.Әбділ

Дыбыс цехының меңгерушісі: Б.Ниязов

Жарық цехының меңгерушісі: М.Дулат

Тігін цехының меңгерушісі: К.Жұмағұлова

Киім цехының меңгерушісі: Б.Шакенова

Реквизит цехының меңгерушісі: А.Балқыбекова

Ағаш цехының меңгерушісі: М.Құнысбеков

Суретші, безендіруші: С.Ғаббасов

Сахна құрастыру цехының меңгерушісі: Н.Қожақин

Темір ұста бөлімінің меңгерушісі: А.Канайкин

Театр директоры: Б.Жалғасбаев

/ҚР мәдениет қайраткері/

Театрдың көркемдік жетекшісі: Д.Тойбазаров

/ҚР мәдениет саласының үздігі/